NAIL062 Výroková a predikátová logika

Informace o zkouškách

Podrobnosti o formátu a průběhu zkoušky, včetně seznamu zkouškových otázek, najdete v tomto PDF:

Program přednášek

Zápisky z přednášky, pro tento semestr už neočekávám zásadní změny, jen opravy chyb:

První přednáška (3. 10.)

Druhá přednáška (10. 10.)

Třetí přednáška (17. 10.)

Čtvrtá přednáška (24. 10.)

Pátá přednáška (31. 10.)

Šestá přednáška (7. 11.)

Sedmá přednáška (14. 11.)

Osmá přednáška (21. 11.)

Devátá přednáška (28. 11.)

Desátá přednáška (5. 12.)

Jedenáctá přednáška (12. 12.)

Dvanáctá přednáška (19. 12.)

Třináctá přednáška (2. 1.)

Užitečné odkazy

Často kladené dotazy