NAIL062 Výroková a predikátová logika (Podzim 2023)

Konzultační hodiny:

nebo individuálně po předchozí domluvě emailem.

Informace o zkouškách

Podrobnosti o formátu a průběhu zkoušky, včetně seznamu zkouškových otázek (aktualizované pro ZS 2023/2024):

Program přednášek

Zápisky z přednášky (v průběhu semestru se na nich bude ještě pracovat):

První přednáška (5. 10.)

Druhá přednáška (12. 10.)

Třetí přednáška (19. 10.)

Čtvrtá přednáška (26. 10.)

Pátá přednáška (9. 11.)

Šestá přednáška (16. 11.)

Sedmá přednáška (23. 11.)

Osmá přednáška (30. 11.)

Devátá přednáška (7. 12.)

Desátá přednáška (14. 12.)

Jedenáctá přednáška (21. 12.)

Dvanáctá přednáška (4. 1.)

Třináctá přednáška (11. 1.)

Užitečné odkazy

Často kladené dotazy